Jump to: navigation, search

MoM 26 Jan 2012

Revision as of 16:57, 27 January 2012 by Sque (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

MoM 26 Jan 2012

Άτομα: 6
Ώρα έναρξης: 17:30
Διάρκεια: 2 ώρες

Εικαστικά[edit]

 1. Λογότυπο: Αναφέρθηκε η επιθυμία να βρεθεί ένα λογότυπο μόνιμο για το LABάκι. Η magstina προθυμοποιήθηκε να το φτιάξει. Αποφασίστηκε να ανακοινώσουμε στην λίστα ότι χρειαζόμαστε ένα λογότυπο και αν υπάρξει αρκετή συμμετοχή τότε η διαδικασία να γίνει σε μορφή διαγωνισμού.
 2. Αφίσες/Ταμπέλες: Επισημάνθηκε ότι χρειαζόμαστε μια αφίσα έξω από την πόρτα και στον διάδρομο καθώς και στην εξώπορτα πάνω. Επειδή συσχετίζεται με το λογότυπο, θα γίνει ακριβώς μετά την εύρεση του λογότυπου.
 3. Βάψιμο χώρου: Εκφράστηκε μια δυσαρέσκεια για την κιτρινο-τσιγαρίλα των τοίχων. Ο Dammy kai sque προθυμοποιήθηκαν να βάψουν τον χώρο. Συζητήθηκε ότι δεν πρέπει απλά να το βάψουμε ένα χρώμα αλλά να έχει ένα θέμα. Επειδή και αυτό έχει άμεση σχέση με το λογότυπο, αναβλήθηκε μέχρι να λυθεί το προηγούμενο. Αν το λογότυπο καθυστέρηση πολύ τότε το βάψιμο μπορεί να έρθει νωρίτερα.

Website[edit]

 1. Blog: Χρειάζεται για να καλύψει μια ανάγκη άμεσης ενημέρωσης για projects, ideas etc. Αποφασίστηκε το blog να είναι multiuser και ο καθένας που θέλει να postarei κάτι θα το κάνει με τον λογαριασμό του. Διευκρινίστηκε ότι δεν θα γίνει blog αναδημοσιεύσεων και θα αναφέρετε μόνο σε παράγωγα του LABακίου. Τέλος εκφράστηκε ότι το καλύτερο θα ήταν αν το κάναμε και σε δικιά μας πλατφόρμα και όχι στο Wordpress.
 2. Φωτογραφίες: Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία του χώρου, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει. Τονίστηκε ότι οι φωτογραφίες καλό θα ήταν να βγουν μετά το βάψιμο. Επειδή όμως το βάψιμο μπορεί να αργήσει, προτάθηκε να τραβηχτούν άμεσα μερικές εστιασμένες σε αντικείμενα.
 3. Ημερολόγιο: Άμεση η ανάγκη ενός ημερολογίου, ώστε να οργανωνόμαστε αλλά και να προβάλουμε διάφορα γεγονότα. Ο dammy ξεκίνησε την έρευνα και συγγραφή του απαραίτητου software.

Ομάδα καλλιεργητών[edit]

 1. Αναφέρθηκαν οι κοινοί στόχοι μπορεί να έχει το LABάκι με την ομάδα καλλιεργητών. Τις μορφές συνεργασίας που θα μπορούσαν να υπάρξουν και τι θα αποκόμιζαν και οι δύο ομάδες από αυτό το εγχείρημα. Τα άτομα της ομάδας καλλιεργητών που ήταν εκεί, είπαν ότι θα το συζητήσουν και με τους υπόλοιπους.

Ομάδες Εργασίας[edit]

 1. Αναφέρθηκε ότι κάποιες εργασίες χρειάζονται μόνιμο mentora. Οι εργασίες αυτές θα καλύπτονται από εθελοντές χωρίς να υπάρχει ανάθεση από κάποιον. Για τον λόγο αυτό θα συντηρείται μία σελίδα στο wiki όπου θα καταγράφονται τα "Tasks" και δίπλα τα ονόματα αυτών που το έχουν αναλάβει εκείνη την περίοδο. Δεν θα υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για να αναλάβεις μια εργασία ούτε για να σταματήσεις.

Φυλλάδιο περιγραφής ομάδας[edit]

 1. Τονίστηκε ότι χρειαζόμαστε ένα φυλλάδιο που μπορούμε να αφήσουμε σε άλλους χώρους ώστε να προβάλουμε την ομάδα και το εγχείρημα προς τα έξω.
 2. Η βασική μορφή που προτάθηκε είναι να μια εισαγωγή σχετικά με τα hackerspaces. Τι κάνουν, γιατί το κάνουν και πώς το κάνουν και μετά μια περιγραφή για το LABάκι και ίσως φωτογραφίες.
 3. Το φυλλάδιο αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα 2-φυλλο Α5.

Events & Workshops[edit]

 1. Παρελθόν: Οι προηγούμενες παρουσιάσεις που έγιναν, δούλεψαν. Αλλά δεν υπήρχε έντονη προθυμία. Έτσι ο αριθμός των events ήταν μικρός.
 2. Motivation & Pressure: Αναφέρθηκε ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να πιέσουμε κάποιον που ξέρει κάτι να κάνει μία παρουσίαση. Από την άλλη θα ήταν καλό να δώσουμε κίνητρα για να κάνουν παρουσιάσεις. Κάποιοι γνωρίζουν αρκετά αλλά δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και δεν το έχουν συνδυάσει ότι αυτό θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν.
 3. Wish List: Μία πρόταση ήταν να δημιουργήσουμε μια wish list όπου κάποιος θα μπορούσε να γράψει τι θα ήθελε να δει για παρουσίαση. Έτσι κάποιο άτομο που γνωρίζει κάτι γι αυτό να προθυμοποιηθεί να το κάνει, γνωρίζοντας ότι κάποιος θα αναγνωρίσει την προσπάθειά του εκ των προτέρων.
 4. Events Portal: Θα ήταν καλό να φτιαχτεί ένα portal στο wiki σχετικά με της παρουσιάσεις όπου θα μπορούσες να δείς, τα proposals, wishlists, καθώς και τα τρέχοντα γεγονότα.

Πρόσβαση στον χώρο[edit]

 1. Keys: Με τον νέο τρόπο ξεκλειδώματος, πλέον είναι εύκολο να δίνεται η πρόσβαση σε οποιονδήποτε. Στο ερώτημα "ποιος? και γιατί?" θα μπορούσε να πάρει πρόσβαση ειπώθηκαν διάφορες ιδέες χωρίς να επιλέξουμε καμία τελικά. Επιγραμματικά:
  • Να δίνεται από κάποιον που έχει ήδη πρόσβαση χωρίς να ζητήσει την άδεια άλλων.
  • Οι αλλαγές στις λίστες πρόσβασης να δίνονται μόνο από τις συνελεύσεις.
  • Να φτιαχτεί μια ομάδα που αυτή θα αποφασίζει τα θέματα πρόσβασης στον χώρο.
 2. Αναβολή μέχρι να χρειαστεί: Μετά το brainstorming έγινε μια προσέγγιση κατά πόσο χρειάζεται να αλλάζουμε αυτή την λίστα. Λόγω του ότι ο χώρος δουλεύει με τακτό πρόγραμμα είναι εύκολο να βρει κάποιος τον χώρο ανοιχτό. Αυτό μειώνει δραστικά την ανάγκη να δοθεί πρόσβαση σε κάποιον επιπλέον. Έτσι αναβάλλεται η συζήτηση μέχρι ως ότου να προκύψει αυτή η ανάγκη, ή να πέσει κάποια άλλη ιδέα.